Deshta të gjeja një frazë të jashtëzakonshme… por nuk ekziston asnjë aq e bukur sa të transmetojë dashurinë time… me që  thjeshtësia  është forma